Bästa hundförsäkringen – Jämför hundförsäkringar

I och med att du har hittat till denna sidan är du säkert medveten om varför du vill försäkra din hund, för att slippa betala dyra veterinärkostnader helt enkelt. Men riktigt så enkelt är det inte, det finns en rad olika val och skillnader mellan de olika försäkringarna och försäkringsbolagen som du som kund måste ta i akt innan du gör ditt val.

Vi har valt att kolla på fyra olika försäkringsbolag och göra en djupdykning hos dessa fyra försäkringsbolagen. Hos alla dessa fyra försäkringsbolag går det att teckna försäkring i olika prisklasser och det är dessa olika prisklasser vi ska guida dig runt i, vad du behöver, när, vart och hur.

Självrisk

Självrisken är något du måste betala när väl olyckan är framme, den fasta självrisken betalas en gång under självriskperioden och den rörliga betalas på alla kostnader utöver den fasta självrisken. Vi på Djurensliv tycker att du ska välja självrisknivå beroende på din ekonomi och själv har jag valt den högsta fasta självrisken då jag kan spara undan en del varje månad men den lägsta rörliga självrisken då jag är rädd att kostnaderna kan springer iväg rejält.

Veterinärvårdsbelopp

Detta belopp anger hur mycket du maximalt kan få ersättning för under en självriskperiod och detta beloppet variera vanligtvis mellan 30 000kr upp till 140 000kr.

Generella riktlinjer

När det kommer till hundförsäkringar finns det några generella tips som man bör hålla koll på.

 • För att hunden ska ha fullgott skydd under hela livet ska djuret försäkras senast 120 dagar gammal.
 • En försäkring gäller oftast i ett år, under tiden kan oftast försäkringen förbättras och tilläggsförsäkringar läggas till. Om du vill byta självrisk eller veterinärvårdsbelopp får du göra detta efter försäkringstiden.
 • Var tredje valp måste uppsöka veterinär under dess första levnadsår.
 • För att få ersättning om din hund springer bort och inte kommer tillbaka måste du ha polisanmält och annonserat om att din hund är borta inom 7 dagar.
 • Det går inte att försäkra någon varghybrid.
 • Du kan resa med ditt djur inom EU, Norge och Schweiz under normalt ett års tid.

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen vi har valt ut att kolla på är
,, och
Vi har valt ut dessa fyra hundförsäkringsbolag för att var och en av de erbjuder en bra försäkring men samtidigt som de skiljer sig åt en del och på det viset hoppas vi att det ska hjälpa dig i ditt val av hundförsäkring. Alla dessa fyra försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar och en av dessa brukar vara en livförsäkring ifall din hund går bort men i vår jämförelse har vi valt att kolla på den försäkringen som beror om du måste uppsöka en veterinär med din hund och vill ha ersättning för kostnaderna som besöket innebär.

ManyPets

ManyPets är relativt nya på den svenska marknaden med grund i Storbritannien där de har fått många utmärkelser i form av en av de bättre försäkringsbolagen.

Hos ManyPets har du tre olika nivåer att välja mellan, Bas, Standard och Premium.
De olika nivåerna speglas i olika prisklasser och återspeglar i vad du för ersättning för. Vi listar här nedanför hur de olika nivåerna skiljer sig åt.
Du har dock skyldigheter du måste ha följt för att erhålla dina ersättningar vid eventuell vård.

 • Årlig tandvårdskontroll.
 • Vaccinationer för att hålla djuret friskt.
 • Dolda fel ersätts inte om djuret inte har blivit undersökt före en ålder av fyra månader.
VeterinärvårdsbeloppErsättning för Rehabilitering och Alternativmedicinska behandlingErsättning för VeterinärFoderFörsäkringen gäller utomlands
Bas30 000 krXXNej
Standard60 000 kr6 000 kr3 000 krJa
Premium140 000 kr14 000 kr7 000 krJa

ManyPets har tre olika nivåer gällande den fasta självrisken och två olika nivåer gällande den rörliga självrisken. Om du väljer den lägsta fasta självrisken och den lägsta rörliga självrisken får du den dyraste månadsavgiften och om du väljer den högsta självriskerna får du den billigaste månadskostnaden.

ManyPets självriskperiod är 365 dagar

 • Den fast självrisken finns i tre nivåer: 0kr, 1500kr och 3500kr.
 • Den rörliga självrisken finns i tre nivåer: 15% och 25%.

ManyPets Fri Tillgång till rådgivning hos FirstVet

Det finns vissa punkter som försäkringsbolag inte ger ersättning för och ManyPets är inget undantag. Nedan listade är några av de punkter ManyPets inte ger ut ersättning för.

 • Avancerad veterinärvård som stamcellsbehandling och implantat av protes.
 • Akut- eller jouravgifter om veterinären anser att djuren kan vänta till ordinarie öppettider på kliniken samt hembesök av veterinär.
 • Kostnader, medicin och behandling vid en normal dräktighet.
 • Förebyggande tandvård eller tandsjukdomar orsakade av dålig munhälsa.
 • Rutinbehandlingar eller förebyggande behandlingar till exempel vaccination, fästingbett, kloklippningen eller kastrering.

Agria Djurförsäkring

Till skillnad från Bought by Many är Agria Djurförsäkring ett av de mer etablerade djurförsäkringsbolagen i Sverige. Agria bildades i Sverige men verkar idag i många länder i europa och de har sitt huvudkontor i Stockholm.

Agria DJurförsäkring erbjuder två olika försäkringar, en som de kallar Mini försäkring och en som de kallar Hundrasförsäkring och Hundrasförsäkringen kan du välja mellan olika ersättnings- och självriskbelopp.

Mini försäkringen är Agrias lite enklare hundförsäkring där inte lika mycket täcks, det är en fast veterinärvårdsbelopp och självrisk. Det är endast Agria som erbjuder en sådan enklare och billigare försäkring. Jämfört med Hundrasförsäkringen där mer ingår och det är denna försäkring som är likvärdig med de andra försäkringsbolagen försäkring.

Hundrasförsäkringen hos Agria innebär att försäkringsbeloppet för vardera medicin och rehabilitering varierar mellan 6 000kr och 10 000kr beroende på vilken ras din hund är annars skiljer det sig inte beroende på vilken ras din hund är.

VeterinärvårdsbeloppErsättning för Rehabilitering och MedicinErsättning för alternativmedicinErsättning för VeterinärFoderFörsäkringen gäller utomlands
Mini30 000 krEndast medicin 2 000 krXXJa
Hundrasförsäkring30 000 – 120 000 kr6 000 – 10 000 krXXJa

Mini försäkringen går det inte att välja självrisknivåer medans Hundrasförsäkringen går att välja mellan tre olika nivåer gällande den fasta självrisken och två olika nivåer gällande den rörliga självrisken.

Agrias självriskperiod är 125 respektive 135 dagar

 • Den fast självrisken för Mini finns i en nivå: 1500kr.
 • Den rörliga självrisken för Mini finns i en nivå: 25%.
 • Den fast självrisken för Hundrasförsäkringen finns i tre nivåer: 1200kr, 2150kr och 3050kr.
 • Den rörliga självrisken för Hundrasförsäkringen f finns i tre nivåer: 15% och 25%.

Agria Fri Tillgång till rådgivning hos FirstVet och Vethem

Hos Agria finns det några punkter där du som försäkringstagare inte får ersättning för oavsett val av försäkring och ett urval av dessa listas nedan. Sedan är Mini försäkringen mer begränsad och några av dessa punkter listas längre ner.

 • Förebyggnade behandling och alternativmedicin behandlingar.
 • Navelbråck, kryptorkism eller kroksvans.
 • Beteenderubbningar, lynnesfel eller kroksvans.
 • Strål- eller cellgiftbehandling samt cellgifter.
 • Akut- eller jouravgifter om det inte varit medicinskt motiverat.
 • Förebyggande tandvård eller tandsjukdomar orsakade av dålig munhälsa.
 • Hermodialys.

Nedan listade punkter gäller endast för Mini försäkringen.

 • Kejsarsnitt.
 • Avlivning, omhändertagning eller kremering.
 • Protes- eller implantatoperation.

Moderna Djurförsäkringar

Detta är ett nischat varumärke som endast håller på med katt- och hundförsäkringar där deras egna ord är “att för att bli bra på något måste man gilla det man håller på med.

Om du ska försäkra hunden hos Moderna Djurförsäkringar har de tre olika nivåer att välja mellan Enkel, Dubbel eller Trippel veterinärvård. Likt Bought by Many har Moderna Försäkringar även tre olika nivåer på den fast delen på självrisken och två nivåer på den rörliga delen.

Du har dock skyldigheter för att erhålla dina ersättningar vid eventuell vård.

 • Vaccinationer för att hålla djuret friskt och vaccination för valpar enligt Fass.vet. Fråga din veterinär efter Fass.vet rekommendationer.
 • Dolda fel ersätts inte om djuret inte har blivit undersökt mellan en ålder av 7 och 16 veckor.
VeterinärvårdsbeloppErsättning för RehabiliteringErsättning för receptbelagd medicin
Enkel30 000 krXX
Dubbel60 000 kr7 000 krJa
Trippel90 000/120 000 kr15 000 krJa

Listan nedan är ett utdrag av de punkter som Moderna Djurförsäkringar inte ger ersättning för.

 • Fördyrade veterinärskostnader om vårdhar sökts under jourtid utan medicinskt motivation.
 • Resor och transporter.
 • Förebyggande behandlingar till exempel vaccination, fästingbett, kloklippningen eller kastrering.
 • Förbrukningsmaterial hos veterinären.
 • Alternativ behandling som till exempel laserbehandling och kiropraktik.
 • Behandlingar av skador som består i eller är en följd av beteenderubbningar.
 • Höftledsimplantat.
 • Avlivning och kremering (Moderna Djurförsäkringar har en tilläggsförsäkring Liv- och användbarhetsförsäkring som täcker detta).

De olika nivåerna som Moderna Djurförsäkringar har på sin hundförsäkring är listade nedan. Den rörliga procentsatsen är så mycket du måste betala av den överstigande kostnaden från den fasta självrisken.

Moderna Djurförsäkringar självriskperiod är 180 dagar

 • Den fast självrisken finns i tre nivåer: 900kr, 1 800kr och 3 600kr.
 • Den rörliga självrisken finns i tre nivåer: 15% och 25%.

ICA Försäkringar

Ett relativt nytt försäkringsbolag på marknaden men ett varumärke som väldigt många känner igen. En smidig lösning där du kan både handla mat, göra bankärenden och köpa en hundförsäkring under samma tak och dessutom får bonus på alla köpen med ICA-kortet.

Hos ICA försäkringar skiljer det sig lite åt mot de andra försäkringsbolagen vi har kollat på för att hos ICA försäkringar finns det inte olika nivåer på försäkring att välja mellan utan här finns endast en försäkring med olika självrisknivåer. Här kan du även lägga till en Livförsäkring som ger ersättning om din hund dör eller måste avlivas.

Du har dock skyldigheter för att erhålla dina ersättningar vid eventuell vård.

 • Skadefall som uppstått p.g.a. bristande vaccinationsskydd.
 • För att få ersättning för något dolt fel måste djuret bli veterinärbesiktigad mellan en ålder av 7 till 12 veckor.
VeterinärvårdsbeloppErsättning för Rehabilitering per årErsättning för medicinFörsäkringen gäller utomlands
30 000 kr6 000 krUpp till veterinärvårdsbeloppetJa, inom EU, Norge och Schweiz
60 000 kr6 000 krUpp till veterinärvårdsbeloppetJa, inom EU, Norge och Schweiz

Listan nedan är några av de punkter som ICA Försäkringar inte ger ersättning för.

 • Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.
 • Guldimplantat.
 • Kastration på grund av äggstockscystor.
 • Undersökning, vård och behandling av så kallade exotiska sjukdomar såsom leishmanios, brucella canis eller cytauxzoon felis.
 • Tandvård till följd av dålig mun- och tandhälsa.
 • Skadefall som uppstått på grund av bristande vaccinationsskydd.
 • Jouravgifter om det inte är veterinärmedicinskt motiverat.
 • Medicinskt foder, schampo eller andra produkter som ordinerats eller sålts av veterinär.

ICA Hundförsäkring erbjuder Fri Tillgång till rådgivning hos FirstVet

ICA Försäkringar har två nivåer på den fasta självrisken och två på den rörliga självrisken. Den fasta självrisken är vad du måste betala under varje försäkringsperiod och den rörliga gäller på alla kostnader som överstiger den fasta självrisken.

Självriskperioden på ICAs hundförsäkring är 180 dagar

 • Den fast självrisken finns i två nivåer: 2 000kr och 3 000kr.
 • Den rörliga självrisken finns i två nivåer: 15% och 25%.

Sammanfattning

Här har vi gjort en sammanfattning av de viktigaste punkterna vi har hittat hos de olika försäkringsbolagen som gör att de skiljer sig.

FörsäkringsbolagMaximalt veterinärvårdsbeloppsjälvriskperiodersättning vid avlivning och kremeringrasspecifika begränsningar vid särskilda behandlingarövrigt
140 000 kr365 dagar2 000 krNejFri tillgång till FirstVet.
120 000 kr125 – 135 dagarMini – Nej
Hundrasförsäkring – 1000 kr
JaFri tillgång till FirstVet och Vethem
120 000 kr180 dagarNejJaFri tillgång till FirstVet.
60 000 kr130 dagar2 000 krJaFri tillgång till FirstVet.

Självrisk

Beroende på vilken självrisknivå du väljer får du olika månadskostnader och när väl olyckan är framme vet du om du gjorde ett bra eller dåligt val. Har man oturen att vara ägare till en olycksdrabbad hund är det därför viktigt att tänka igen detta samtidigt om du har valt den lägsta självrisknivån får du den högsta månadskostnaden.

När det kommer till självrisk har alla försäkringsbolagen en fast självrisk och sedan en rörlig del. Man brukar kunna välja mellan ungefär 1000, 1800 eller 3500 på den fasta självrisken och sedan 15% eller 25% på den rörliga delen. Om man väljer den dyrare fasta självrisken och den högre procentsatsen leder det till att månadskostnaden blir som lägst.

Här skulle vi på Djurensliv säga att bland annat utifrån på hur stor koll du har på din privatekonomi och hur mycket disciplin du har ska du välja självriskpremie utefter det.

Om du har bra koll på din ekonomi och du kan spara undan en slant pengar varje månad för ditt djur ska du välja den högsta självrisknivåerna och få de lägsta månadskostnaderna. Detta för att du vid de tillfället du måste få vård av ditt djur ska du ha en buffert och klarar av att betala en högre självrisk.

Om du har lite mindre koll på din ekonomi och brukar spendera din lön varje månad välja den lägsta självrisken och därmed få den högsta månadsavgiften. Om du lägger upp din försäkring på ett sådant sätt innebär det att ett veterinärbesök inte drabbar din plånbok lika hårt i och med att du betalar en högre månadsavgift.

Veterinärvårdsbelopp

När hundförsäkringen ska väljas är ett av de första valen vilket belopp du vill välja för veterinärvårdsbelopp. Detta beloppet speglar hur mycket du maximalt kan få tillbaka under självriskperioden på din försäkring. Om det högre beloppet väljs medför det att månadskostnaden ökar.

Det vanligtvis lägsta beloppet brukar vara 30 000kr och den högsta hos de försäkringsbolagen vi har kollat på kan ersätta veterinärbesöken under självriskperioden med 140 000kr. Det är som tur är väldigt sällan det högsta beloppet behöver användas men det är i de extra situationerna som ens käraste vän kan hamna i då är detta högsta beloppet värt den högre månadskostnaden. Det kan vara som det hände hunden Elvira och hennes familj 2017 då Elvira blev påkörd och försöktes räddas under en rad operationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *